Geef je (tijdig) op voor een herhalingsles!

Maandag 11 maart 2019: 19:30 tot 22:30 uur
Lesavond AB: Stoornissen van vitale functies
Competenties 1 t/m 11
Locatie: Silderhuis te Saasveld

Zaterdag 9 maart 2019: 09:00 tot 15:00 uur
Lesdag AB (stoornissen van vitale functies) en A (botbreuken en overige letsels)
Competenties 1 t/m 11 en 12; 17; 18; 19; 21 en 23
Locatie: Blokhut te Rossum

Zaterdag 23 maart 2019: 09:00 tot 15:00 uur
Lesdag AB (stoornissen van vitale functies) en A (botbreuken en overige letsels)
Competenties 1 t/m 11 en 12; 17; 18; 19; 21 en 23
Locatie: Dashorst (Broekslagersweg 1 te Saasveld)

Woensdag 17 april 2019: 19:30 uur
Jaarvergadering Rossum

VAARDIGHEDEN BIJSCHOLING DIPLOMA EERSTE HULP
1 Let op gevaar AB 12 Lichte onderkoeling A
2 Zorg voor professionele hulp AB 13 Oververhitting B
3 Snel op de zij draaien bij braken AB 14 Flauwte zonder wegraking B
4 Druk op de wond bij hevig bloedverlies AB 15 Wonden B
5 Reanimatie volwassene AB 16 Brandwonden B
6 Reanimatie baby en kind AB 17 Giftige stoffen huid/ogen A
7 Stabiele zijligging AB 18 Kneuzing en verstuiking A
8 Mogelijk wervelletsel AB 19 Botbreuk en ontwrichting A
9 Letsels/ziekten ademhaling AB 20 Letsel oog, oor, neus, mond B
10 Letsels/ziekten circulatie AB 21 Steken en beten A
11 Letsels/ziekten bewustzijn AB 22 Ziekteklachten B
      23 Kinderziekten A

De competentie m.b.t. de vetgedrukte vaardigheden 1 t/m 11 dient elk jaar bewezen te worden. De vaardigheden 12 t/m 23 dienen iedere twee jaar bewezen te worden. Deze zijn noodzakelijk voor het verlengen van het diploma met 2 jaar. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verlengen van het diploma.

Klik hier voor de informatie over de verlenging van uw diploma.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht